Ana Sayfa / Faaliyetler / Nijerde hayata bir damla su bizden olsun

Nijerde hayata bir damla su bizden olsun

IMG-20181018-WA0000Hayat suda başladı. Bütün canlılar hayatlarını suya borçlu.
Sa’d b. Ubâde’nin annesi vefat etmişti ve Rasûlullah (asm)’a gelerek: “Ey Allah’ın Rasûlü! Annem öldü onun adına sadaka verebilir miyim?” diye sordu. Rasûlullah (asm) da: “Evet” buyurdu.

Sa’d: “Hangi sadaka daha hayırlı ve değerlidir?” diye sorunca, Rasûlullah (asm): “İnsan ve hayvanların su ihtiyaçlarına cevap vermektir” buyurdu. (bk. Nesai, Vesaya, 9; İbn Mace, Edeb, 8)

Bunun üzerine Sa’d, Medine’de bir çeşme yaptırmış, o çeşme uzun süre insanlara hizmet etmiştir. (bk. İbn Hanbel, Müsned, 5/284; 6/7)

“Her kim ki, elbise ihtiyacı olan bir Müslümana elbise giydirse, Allah da ona cennetin yeşil elbiselerinden giydirir. Hangi Müslüman aç bir Müslümanı doyurursa, Allah da onu cennet meyvelerinden doyurur. Hangi Müslüman susamış bir Müslümana su verirse, Allah da ona içerisinde güzel kokuları olan cennet içeceği içirir.” (Ebû Dâvûd, Zekat, 32; Tirmizi, Kıyame, 18)

“Erkek, hanımına su içirdiği zaman sevap kazanır.” (Suyûtî, Câmiu’l-Ahâdîs, Hadis No:1457)

Yine, mümin kişiye öldükten sonra da sevap kazandırmaya devam edecek işlerin sayıldığı bir rivayette, “Kanal açarak su getirmesi” de zikredilmektedir. (İbn Mâce, Mukaddime 20)

Suyu, “Kendi rahmeti” (A’râf, 7/57; Furkân, 25/48; Neml, 27/63; Rûm, 30/46) olarak tavsif eden Allah Teâlâ: “Kendilerine içecekleri tatlı suları bahşetmesini, insanlara verdiği nimetler arasında sayar.” (Mürselât, 77/27)

Bir ayete göre; bol yağmur sayesinde bereketli topraklara ve içlerinden ırmaklar akan beldelere sahip olmak, insanlar için önemli nimetlerdendir. (Enâm, 6/6)

Kur’ân’daki birçok ayette, cennetin güzellikleri arasında, “İçinden nehirlerin akması” da zikredilir. Meselâ bir ayette:

“İman edip sâlih amel işleyenlere, içlerinden ırmaklar akan cennetlerin kendilerinin olacağını müjdele!” (Bakara, 2/25) buyrulur.
Eğer bu tavsiye ve emirler sizin için bir anlam taşıyorsa lütfen sizde katkı sağlayınız.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir