ANTALYA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 05XX XXX XX XX

Çalışma Alanlarımız

- +

Faaliyetlerimiz Komisyon çalışmaları olarak icra edilmektedir.Mevcut komisyonlarımız şunlardır.

1-Eğitim Komisyonu

2-Öğretmen Komisyonu

3-Yardım Komisyonu

4-Evde Karakter Eğitimi Komisyonu

5-Aile Komisyonu

6-Okul Öncesi Eğitim Komisyonu

7-Orta ve Yüksek Öğretim Komisyonu

8-Kültür Komisyonu

9-Bayan komisyonu

10-Mali Komisyon

ÇALIŞMA ESASLARIMIZ

Paylaşımı esas almak ve ortak tecrübeleri yaygınlaştırmak.
Tarihi mirastan kopmadan, gelecekle ilgili uygulanabilir projeler ortaya koymak.
Bireyi, aileyi, toplumu ve çevreyi bir bütünlük içinde değerlendirmek.
Tüm çalışmalarda insan fıtratını dikkate alarak, tedriciliğe riayet etmek.
Planlı, programlı ve sistematik çalışma yaklaşımına göre hareket etmek.
Polemikçi yaklaşımlardan uzak durmak ve proje merkezli üretkenliği önemsemek.
Yeniliklere açık olmak, dinamik olmak, değişime ve gelişime ayak uydurmak.
Hizmet içi çalışmalara ve geliştirmeye önem vermek.
Prensiplerde mutabakat sağlanan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
İç ve dış iletişime önem vermek. Denetim mekanizmaları oluşturmak.
Medeniyetimizin değerlerini ortaya çıkarıp; özgün, modelleri, düşünceleri, eserleri ve kurumları aracılığıyla; bunları insanlığın hizmetine sunmak.
Medeniyetimizin tüm alanlarıyla ilgili çalışmalar yapmak.
Karar, strateji ve gelecek projeksiyonlarını kendi bünyesindeki yetkili karar mercileriyle gerçekleştirmek.
Çalışmalarda kısa, orta ve uzun vadeli planlamalara göre hareket etmek.
Tüm faaliyetlerde raporlamayı, ölçme değerlendirmeyi, arşiv oluşturmayı ve süreç içinde verileri kullanarak geliştirmeyi esas almak.