ANTALYA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 05XX XXX XX XX

Genel

Sebilay Derneği – Alanya

İNSAN DEĞER HAREKETİ İstişare toplantısı yapıldı!

- +

İNSAN DEĞER HAREKETİ GENİŞ TABANLI İŞTİŞARE KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ

“Bizim uğrumuzda mücadele edenlere şüphesiz yollarımızı gösteririz. Muhakkak Allah muhsinlerle beraberdir.” Ankebut 69

1. Çalışmalarımızın odak noktası İnsan, insanın kemale ulaşmasının yolu Değerler, değerlerimizin insanlık adına adalet ve medeniyete dönüşmesi ise Hareket ile mümkündür. İslami ve ahlaki değerlerle donanmış bir insanı faaliyetlerimizin hedefi olarak görüyoruz. Bedenin terbiyesi, amelin terbiyesi, zihnin terbiyesi, kalbin terbiyesi ve nefsin terbiyesi yoluyla dünyada iyi, güzel ve hayırlı bir insan, ukbada Hakk’ın rızasına mazhar olmuş bir kul olmanın yollarını arıyoruz. Geçmişin keşkeleri ve geleceğin endişelerine bu günümüzü feda etmeyeceğiz. Tarihî koşulların bizleri görevi üstlenmeye çağırdığı bu süreçte zihinlerimizi berraklaştırmak, yanlışlardan dönmek, zamanın ve coğrafyanın bizlere yüklemiş olduğu sorumlulukla ve ahlaki bir duruşla insan ve değer için harekete geçmek zorundayız. Hareketlerin bir varlık göstermesi, toplumsal değişim ve dönüşümü gerçekleştirebilmesi, benimsediği fikriyata uygun bir organizasyonla mümkün olabilir. Makul, sürdürülebilir ve yenilenmeye açık teşkilat yapısı, en az fikriyat kadar önemlidir. Hareketimiz, Rabbimizin Kur’an’la bütün insanlığa sunduğu hidayet mesajını, Hz. Peygamber’in (sav) sünnetiyle birlikte düşünme ve yaşama idealinin sonucunda teşekkül etmiş bir İslami Harekettir. Allah’ın rızasına erişmek adına samimi niyetlerimiz ve çabalarımızla 40 yıldır bu topraklarda yürüttüğümüz çabaların yeni adı İnsan Değer Hareketi’dir.

2. Hak üzere ama kendisini hakikatin merkezi olarak görmeyen bir hareketiz. İslam ümmetinin kardeşlik bağıyla birbirine bağlı olduğuna inanıyoruz. Bir parçası olduğumuz İslam ümmetinin iyiliğini iyiliğimiz, acısını acımız biliyoruz. Müslümanların selameti ve hayrına olan hususlarda bu ümmetin mensubu farklı oluşumların meşru araçlar ile meşru hedefler doğrultusunda birlikte çalışmaları gerektiğine inanıyoruz. Ortak çalışma zeminlerini artırmak, hayırda yarışmak, haksızlıklara karşı birlikte hareket etmek, güzel işlerde yardımlaşmak temel yaklaşımımızdır. Her durum ve şartta hakikatin ve adaletin yanında saf tutmayı, toplumsal şahitlik vazifemizi yerine getirmeyi esas alıyoruz.

3. Kurumlarımızda, yönetimlerimizde ve çalışmalarımızda işleyiş yöntemi olarak istişareyi hayati önemde görüyoruz. İstişare; ortak bir dil oluşturmanın, kendimizi sürekli diri tutmanın ve geleceğe taşımanın en önemli araçlarındandır. İstişare ahlakımız ve birlikte karar alma süreçlerimiz ortak aklın bereketidir. Çok uzun bir süredir mahrum kaldığımız “birlikte karar alma” iradesinin Geniş Tabanlı İstişare zemininde yeniden hayat bulmuş olması en büyük kazanımlarımızdandır. Bu nedenle Hareketimizin yerel ve genel yönetim süreçlerinde Geniş Tabanlı İstişare zemini hem umut hem de ufuk olarak önümüzü aydınlatmaya devam edecektir.

4. Rabbimizin, Peygamberimiz aracılığıyla ve örnekliğiyle insanlığa ulaştırdığı mesajın insanın dünyada ve ahirette huzurunu temin edecek, yaşamına anlam katacak ve ona doğru yolu gösterecek yegâne din olduğuna tüm kalbimizle inanıyoruz. Bu mesajı anlamayı, bu mesajın diğer insanlarla buluşması için yollar aramayı vazifemiz biliyoruz. Bu kapsamda davet çalışmaları Hareketimizin varlık sebeplerindendir. Hareket olarak İslami bilince sahip bir toplumda yaşamayı özlüyor ve talep ediyoruz. Bu bakımdan bireyden aileye, aileden de topluma giden bir eğitimi kaçınılmaz görüyoruz. Çünkü toplumsal ifsadın sınır tanımadığı, aile yapımızın çözüldüğü bir dönüşüm sürecinin içinden geçtiğimizi görüyoruz. İçinde yaşadığımız toplum; İslam’a karşı birçok faaliyet ve karalama kampanyası yürütülmüş olmasına, dinimiz bütün unsurlarıyla ortadan kaldırılmak istenmesine rağmen İslami değerlere hürmeti ve muhabbeti olan bir toplumdur. Bunun kıymetini bilerek bu hürmeti ve muhabbeti muhafaza edip geliştirmek görevlerimizdendir.

5. İnsanlığın birikimine hikmetle ve özgüvenle yaklaşıyoruz. Anadolu’daki 1000 yıllık İslamlaşma ve medeniyet mücadelesi bizim mücadelemizdir. Gücümüzü tarih ve kader birliği içinde olduğumuz kendi insanımızdan alıyor, onun sağduyusuna güveniyoruz. Memleketimizin ve toplumumuzun hayrı için çalışıyoruz. Bu bağlamda temel ilkelerimizi esas alarak kendimizi şeffaf, bağımsız ve sivil bir hareket olarak tanımlıyoruz. Din, dil, can, akıl ve nesil emniyeti için mücadele eden, şiddetten uzak, toplumun değişim ve dönüşümünün eğitim ve bilinçlenme ile gerçekleştirebileceğine inanan bir yapılanmayız.

6. Gelecek vizyonu olarak aile merkezli çalışmalarımız hareketimizin temel prensiplerinden biri olarak hayati önemdedir. Bu kutlu vazifenin aileyi meydana getiren bütün bireylerin omuzlarında olmasına inancımızdan hareketle, kadınlar tarafından yürütülecek çalışmaların istişare kültürümüzün şemsiyesi altında yerini bulması bizim için kıymetlidir. Hareketimizin her çalışması gibi gerek teşkilatlandırılması gerek sevk ve idaresi anlamında kadınların çalışmalarının da bütün kurumlarımızda rahatça yürütülebileceği ortamlar oluşturmayı amaçlayan bir anlayıştayız.

7. Tüm gençliği kuşatacak, şahsiyet sahibi bir Müslüman gençliğin oluşumuna ve bu oluşumu omuzlayacak ehliyet ve liyakat sahibi lider gençlik kadrolarının ortaya çıkmasına yönelik atılacak adımlar dünden yarına en önemli önceliklerimiz arasındadır.

8. Eğitim modelimizde yetiştirmeyi hedeflediğimiz insan, kulluk şuuru içinde hareket ruhu taşımalıdır. Yetiştireceğimiz insan modeli ortaya koyacağımız fikriyat ile belirlenmektedir. Bu anlamda entelektüel, çağına şahit olabilecek eylemlerde bulunan, toplumsal hayata söz söyleyebilen, donanımlı, yeteneklerinin farkında, değişim ve dönüşümlerde aktör olabilecek, fedakârlıktan kaçınmayan, kendini bilen, Rabbini bilen, Rabbine karşı kulluk vazifesinin bilincinde, hayat boyu davet sorumluluğunu üstlenebilen, birlikte yürüyüş gerçekleştirirken özgür ve özgün olabilen, aynı yöne bakmakla birlikte farklı düşünebilen bir insanı; İnsan-ı Kamil’i hedefliyoruz.

9. Şu an içinde bulunduğumuz dönem nihai aşama değildir. Şartların ve imkânların değişmesiyle birlikte dönemlerin de değişeceğinin bilincindeyiz. Bizler için önemli olan yeni dönemi ve şartlarını görebilmeyi sağlayacak rikkat ve hassasiyete sahip olmaktır. İnsanı nesneleştirerek ilahi olandan koparan, güç, şiddet, egemenlik, arzu sarmalında robotik insana dönüştüren, doğayı katleden, toplumları parçalayan, kadını ve erkeği fıtratından koparan, yerkürede fesadı yaygınlaştıran batıl zihniyetlere karşı hakkın egemenliğinin ikamesi için mücadele edeceğiz. Yerkürede çekilmez boyutlara gelen sömürü, baskı ve zulüm düzenine karşı adalet ve medeniyet eksenli bir dünya inşa etmek bu mücadelenin asli misyonunu oluşturur. Bu misyonun vazgeçilmez unsuru, insanlığı vahyin bilgisi ve diriltici soluğu ile buluşturmaktır. Unutulmamalı ki ahiret kurtuluşunu esas almayan hiçbir kurtuluş insanlığa huzur getirmez. Umudun dilini konuşmak, insanlık için bir muştu olmak en büyük sorumluluğumuzdur. İnsanlığın ufkunun karartıldığı, ruhunun örselendiği bir zaman diliminde İnsan Değer Hareketi olarak yeniden Tevhid, Adalet ve Özgürlük ruhuyla yola çıkıyoruz.

Rabbimiz! Gönlümüze ferahlık ver.

İşlerimizi bize kolaylaştır.

Dilimizdeki tutukluğu, ayaklarımızdaki bağları çöz.

Ki sözümüz anlaşılsın, yürüyüşümüz güçlensin.


YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.