ANTALYA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 05XX XXX XX XX

Çalışma İlkelerimiz

- +

İLKELERİMİZ
1. Dinimizin gözettiği temel maslahatların (din, can, mal, akıl ve nesil emniyeti) ikame edilmesi.
2. İslami değerleri temel ilkeler olarak merkeze almak; yerel değerleri gözetmek ve evrensel birikimi önemsemek.
3. Adalet, özgürlük, hikmet, ibadet, ahlak, istişare, kardeşlik, ümmet, düşünce, gibi kavram ve olguları önemsemek; düşünce ve tasavvur dünyasını bunlar üzerine inşa etmek.
4. Bütün içinde yer alan farklılıklara ve farklı düşüncelere karşı saygılı olmak.
5. Tanımlamaktan çok tanımaya, anlatmaktan çok anlamaya dayalı bir yaklaşımı esas almak.
6. İnandığımız değerleri toplumsallaştırmak. Toplumsal sorunlara duyarlı olmak ve sorunun taraflarıyla çözüm üretmeye çalışmak.
7. Eğitimde ve çalışmalarda sürekliliği esas almak. Değerlerimizi istikrarlı bir şekilde eğitim yoluyla yaygınlaştırmaya çalışmak.
8. İnsanımıza yeryüzünün imarı ve neslin ıslahı sorumluluğunu kazandırmak.
9. Derneğin amacını ve çalışmalarını yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaştırmak.
10. Eminlik, katılımcılık, birleştiricilik, fedakârlık, çalışkanlık, hasbilik, gönüllülük, hoşgörü, meşruluk, açıklık, şeffaflık, hesap verilebilirlik gibi ilkelerle kurumsallaşmak.
11. Ehliyetin ve liyakatin esas alındığı kurumsal bir önderlik yaklaşımına göre hareket etmek. Kurumsal meşvereti esas almak.
12.Dernek ilkelerini benimseyen gönüllüler ile bir aidiyet bilinci geliştirmek ve nitelikli insanlardan oluşan bir yapılanmayı hedeflemek.
13. İnsan merkezli ve medeniyet eksenli bir yapılanma anlayışına göre hareket etmek.
14. Siyasetle ilgili ve fakat siyaset üstü bir anlayışla gelişmeleri okumak.
15. Ümmet çatısı altında her türlü ırki, mezhebi, meşrebi, mesleki ve kültürel farklılıkları gözeten bir hassasiyet oluşturmak.
16. İslam’ın esasına ve insanın fıtratına muhalif her tür siyasi oluşumun dışında ve karşısında bulunmak.